Excellence-Academy-Blog-4

Blog je dostupan na Facebook stranicama Excellence AcademyEdin Brankovic

Osnivač Akademije Izvrsnosti Edin Branković predstavio je nekoliko naučnih istraživanja o motivaciji u 2019. godini. Zbog okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19 2020. godine, Akademija Izvrsnosti odlučila je ponuditi novi sadržaj – Blog „Nešto više o motivaciji“. Od juna 2020. te u periodu od naredna četiri meseca, blog je posetilo preko 11.000 posetilaca.

Blog govori o motivaciji iz perspektive obrazovne, kognitivne i bihevioralne psihologije i neuroznanosti. Blog nudi praktične savjete koji mogu poboljšati motivaciju na kraju čitanja svakog posta. Do sada su objavljena tri posta: Prema traženju smisla i životne uloge; Kako donosimo [dobre] odluke ?; Koje su 3 psihološke potrebe ?. Svi postovi na blogu dostupni su na Facebook stranicama Akademije Izvrsnosti i Edina Brankovića. BHTelecom je blog prepoznao i podržao ovaj projekat kao inovativan, kreativan i vrijedan pri čemu sadržaj odzvanja motom BHTelecoma “Dobra priča”. Akademija Izvrsnosti i BHTelecom predstavili su inovativan način na koji se bogata iskustva mogu staviti u online kontekst i biti motivacija za način prevazilaženja neizvjesnog perioda koji je pogodio sve ljude na planeti.