Akademija Izvrsnosti (Excellence Academy) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Zenici organizira edukativni program „Liderstvo i motivacija 2023“ 20. marta 2023. god. u Sarajevu. Cilj Programa je potaknuti liderske vještine kod mladih koje će doprinijeti pozitivno njihovom ličnom razvoju i društvu u Bosni i Hercegovini.

Program uključuje edukaciju iz oblasti:  Komunikacija i Marketing; Kulturni pluralizam; Menadžment organizacija; Motivacija i lični razvoj.

Excellence Academy (Akademija Izvrsnosti) je svjetski prepoznat i nagrađivan društveni projekat u izboru  Međunarodnog olimpijskog komiteta (IOC) u oblasti “Sport i društveni razvoj” u 2016. god. i 2018. god. Akademiju je osnovao Mr. Sci. Edin Branković, vrhunski sportista i reprezentativac Bosne i Hercegovine u brzom klizanju na kratke staze kroz ulogu mladog Ambasadora (Young Ambassador) Međunarodnog olimpijskog komiteta. U proteklih sedam godina djelovanja Akademije preko 1.000 mladih je učestvovalo u sportskim, edukativnim i kulturnim programima.

Više o djelovanju Akademije u proteklim godinama dostupno je u Vjesniku 2022 i Posebnom izdanju Vjesnika objavljenom za petu godišnjicu uspješnog rada kao i na zvaničnoj internet stranici MOK.


Partneri KRK THE ONE i Akademije Izvrsnosti su BHTelecom i Aerodrom Sarajevo.