Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici i Akademija Izvrsnosti organizirali su u partnerstvu s BHTelecomom webinar za studente Fakulteta: “LIDERSTVO I MOTIVACIJA: Voditi sebe i(li) druge?”

Panelisti webinara bili su:

Nađa Lutvikadić-Fočo (voditeljica promocije BH Telecoma)
Naslov prezentacije: Uloga brendiranja i PR-a u vodstvu

Ilma Dedić-Grabus – asistentica na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli i  Alumni Akademije Izvrsnosti
Naslov izlaganja: Tipovi vodstva i promjene

Milan Todorović – Information/cybersecurity and BCM at Intesa San Paolo Bank Bosna i Hercegovina i Alumni Akademije Izvrsnosti
Naslov izlaganja: Lično iskustvo nakon završenog studija na Ekonomskom fakultetu

Edin Branković – Osnivač Akademije Izvrsnosti
Naslov izlaganja: (De)mistifikacija (de)motivacije

Akademije Izvrsnosti i BHTelecom predstavili su inovativan način kako se bogata iskustva pojedinaca mogu staviti u online kontekst kroz ovaj vid edukacije uakzati na značaj motivacija i vodstva u nesigurnim vremenima.

 

Excellence-Academy-Akademija-Izvrsnosti-webinar-2020

Neki sudionici webinara “Liderstvo i motivacija” i panelisti webinara