Haris-Coric-Excellence-Academy-

Haris Ćorić

Event i PR Manager

Haris Ćorić je menadžer događaja za odnose s javnošću i PR. Radi u odnosima s javnošću luksuznog sarajevskog hotela MALAK. Magistar je ekonomskih nauka (Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu).